DESPRE PROIECT

OBIECTIVE

Ideea de ordin metodologic şi didactic de la care s-a plecat īn elaborarea prezentului proiect o constituie importanţa pe care o au Internetul şi cāntecul pe de o parte īn promovarea integrării imigranţilorm iar pe de altă parte īn dezvoltării plurilingvismului atāt īn contextul formal al şcolii, cāt şi īn cadrul unor cursuri de īnvăţare pe tot parcursul vieţii. Această abordare sprijină īnvăţarea centrată pe elev, fiind adaptată cursanţilor aparţnānd unor diverse grupe de vārstă.

Pentru a īncuraja inovaţia īn cadrul educaţiei şi pentru a facilita integrarea īn vederea dezvoltării şi īmbunătaţirii interacţiunii, īnţelegerii şi a comunicării interculturale, acest proiect īşi propune să producă, să testeze, să optimizeze şi să evalueze materialul didactic pentru limbile italiană, romānă, rusă, franceză, spaniolă şi portugheză predate ca limbi străine, asociind folosirea cāntecelor furnizate de Web (extrem de utile formării competenţelor de comunicare īntr-o limbă străină şi īntăririi competenţelor inerculturale) cu utilizarea mijloacelor audio-vizuale şi a sistemului karaoke.

Materialul didactic disponibil pe acest portal se adreseză atāt profesorilor care predau limbile italiană, romāna, rusă, franceză, spaniolă şi portugheză, elevilor şi studenţilor de orice vārstă, persoanelor care doresc să īnveţe una dintre aceste limbi fără īndrumarea unui profesor, motivate fiind de căutarea unui loc de muncă īn străinătate, cāt şi instituţiilor care oferă servicii de turism şi turiştilor, ori imigranţilor. Competenţele lingvistice minimale cerute pentru folosirea acestui program trebuie să se situeze cel puţin la nivelul A1 definit īn Cadrul European Comun de Referinţă (CECR). Proiectul īşi propune atingerea nivelurilor cuprinse īntre A2 şi B1/B2.

Alte obiective sunt:

·         să dezvolte conţinuturi, tehnici şi practici inovatoare bazate pe tehnologia TIC pentru programul de īnvăţare pe tot parcursul vieţii;

·         să transfere aceste idei metodologice din sfera educaţiei pentru adulţi spre alte contexte din Europa, contexte care au aceeaşi percepţie asupra muzicii;

·         să īmbunătăţească calitatea şi cooperarea īn cadrul organizaţiilor implicate īn educarea adulţilor.

·         disemineze rezultatele obţinute prin site-uri ale partenerilor, prin conferinţe, mese rotunde şi īntālniri īn cadrul unor evenimente naţionale şi internaţionale desfăşurate chiar şi īn afara ţărilor partenere;

·         să informeze instituţiile, organizaţiiloe şi autorităţile implicate īn predarea limbilor despre coerenţa şi beneficiile acestei metode şi despre modalităţile de a o integra īn curriculum şcolar;

·         să promoveze schimburi online īntre experţi din diferite ţări.

 

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

Principalele activităţi ale acestui proiect de Parteneriat Educaţional desfăşurat pe perioada a cinci ani sunt:

 

REZULTATE PRECONIZATE

Crearea unui portal īn cinci limbi (italiană, romānă, rusă, franceză şi spaniolă) care va folosi tehnici şi tehnologii interactive pentru administrarea secvenţei audio şi video. Portalul va cuprinde cinci secţiuni: 

  1. Informaţii generale despre proiect (obiective activităţi, parteneri, rezultate ale proiectului);

  2. Zona dedicată profesorilor va conţine: 1) proceduri metodologice de utilizare a cāntecelor pentru īnvăţarea limbilor străine 2) indicaţii pentru producerea şi utilizarea materialului didactic şi sugestii practice pentru crearea individuală a altor materiale didactice; 3) un raport conţinānd informaţii asupra rezultatelor obţinute īn urma experimentării materialului didactic;
  3. Zona dedicată elevilor: 1) exemple postate pe internet de cāntece (muzică şi versuri), suportul video, karaoke şi fişe de lucru conţinānd diverse exerciţii şi activităţi;
  4. Zona dedicată comunităţii de profesori furnizānd informaţii despre parteneri, despres autorii materialelor didactice şi despre profesorii care au aplicat la clasă această metodă;

  5. Zona de Contacte care conţine trimiteri către site-urile relevante (resurse pentru īnvăţarea limbilor, predarea limbilor cu ajutorul cāntecelor, al radioului şi al canalelor de televiziune).

 

Dezvoltarea conţinuturilor pentru procesul de predare-īnvăţare:

  1. Cadrul metodologic, introducerea metodei, obiectivele formative şi cognitive;

  2. Elaborarea de material didactic īnsoţit de recomandări făcute profesorilor – teme muzicale, vocabular, conţinuturi gramaticale, teste de limbă proiectate pentru autoevaluarea elevilor, exerciţii avānd ca suport sisteme karaoke;

  3. Analiza tehnică a input-ului lingvistic şi definirea specificărilor tehnice şi a cerinţelor; dezvoltarea de programe şi concepţie grafică.

Experimentarea īn ţările partenere:

Plan pentru diseminarea rezultatelor avānd scopul de a determina un număr mare de şcoli şi instituţii care pregătesc profesori să adopte această metodă, o strategie de sustenabilitate precum şi activităţi ulterioare īncheierii acestui program.

 

top