La ce se referă acest website

 

Situl este rezultatul a trei proiecte europene: « Grundtvig Learning Partnership » « Languages and Integration through Singing » dedicat limbilor rusă, italiană şi română; « French and Spanish language competence through songs » (FRESCO) referitor la limbile franceză şi spaniolă; « Find A Delightful Opportunity to learn Portuguese through Internet and songs » (FADO) destinat învăţării limbii portugheze.

Scopul acestui site, realizat de o echipă de profesori din mai multe ţări, este de a răspândi o metodă de predare/învăţare a limbilor străine folosind casete video, cântece şi karaoke. Materialele didactice de pe acest site pot fi folosite de cadre didactice din Italia, România, Rusia, Franţa, Spania şi Portugalia , care îşi doresc să utilizeze cântecele la ore, de către elevii acestora, care vor să exerseze acasă, şi de către persoanele autodidacte.

Pentru ca materialele să fie valorificate la maxim, elevii ar trebui să se afle cel puţin la nivelul A1 din Cadrul European Comun de Referinţă (Common European Frame of Reference - CEFR). Pe acest site, nivelurile lingvistice se încadrează între A2 şi B2.

Materialele de învăţare a limbii române au fost testate de 15 profesori din 3 ţări, pe 255 de elevi de vârste diferite. Calitatea şi eficienţa materialelor a fost confirmată de formularele de evaluare completate de cadrele didactice la finalul etapei de testare.

Pagina de Karaoke şi exerciţii conţine, pentru fiecare cântec, versurile, un clip video, un karaoke, o foaie de lucru şi un fişier cu răspunsurile la întrebări, pentru a îi ajuta pe elevi să se autoevalueze.

În afară de exerciţiile de limbă, foaia de lucru conţine şi informaţii referitoare la istoria, cultura şi tradiţiile ţării a cărei limbă este studiată de către elev, teme muzicale, glosare, explicaţii gramaticale şi exerciţii orale pe bază de karaoke.

Pentru a permite profesorilor şi elevilor alegerea opţiunii care răspunde cel mai bine obiectivelor urmărite, am precizat, la începutul fiecărei foi de exerciţii

1. NIVELUL: cărui nivel din Cadrul European Comun de Referinţă îi corespunde cântecul

2. OBIECTIVE SPECIFICE: aspectele de gramatică şi de vocabular exersate prin cântec

3. TIMP: durata activităţilor

La secţiunea dedicată profesorilor, am inclus liniile directoare adresate cadrelor didactice interesate de utilizarea acestei metode în practica de predare şi în realizarea propriilor materiale didactice.

Unele cadre didactice au acceptat invitaţia noastră, iar materialele lor, realizate pe baza acestei metode, au fost adăugate la foile de exerciţii alcătuite de partenerii proiectului. Numele acestor cadre didactice au fost incluse pe lista autorilor.

Dacă sunteţi profesor

 

 faceţi click aici

Dacă doriţi să învăţaţi limba română,pentru instrucţiuni

faceţi click aici