Parteneriat

Contribuţii

Profesorii de limba română care au participat la pilotare

PARTENERIAT

Acest proiect este rezultatul reunirii a trei proiecte europene Grundtvig – Parteneriate pentru învăţare, coordonate de ”Federazione Nazionale Insegnanti Centro di iniziativa per l’Europa”. Primul proiect al cărui titlu este “Languages and Integration through Singing” este dedicat învățării limbilor italiană, rusă şi română, al doilea – "French and Spanish language competence through songs” (FRESCO) – fiind destinat studierii limbilor franceză şi spaniolă, iar al treilea – "Find A Delightful Opportunity to learn Portuguese through Internet and songs” (FADO) – referindu-se la achiziţionarea limbii portugheze.

”Federazione Nazionale Insegnanti Centro di iniziativa per l’Europa” – FENICE – Napoli, Italia este o asociaţie nonprofit care sprijină orice iniţiativă favorizând integrarea resurselor intelectuale ale şcolillor în dezvoltarea culturală a societăţii, promovând şi planificând iniţiative, proiecte de formare profesională, cursuri de perfecţionare, de îmbunătăţire a cunoştinţelor generale ale profesorilor, precum şi cercetarea şi experimentarea în domeniul predării. Această instituţie ia parte la cercetarea şi dezvoltarea de tehnologii cu scopul de a simplifica procesul de învăţare şi de a facilita accesul la educaţie şi pregătire vocaţională prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare. Mai mult, asociaţia publică o revistă intitulată «Scuol@Europa» care este trimisă tuturor liceelor din Italia şi o revistă redactată în trei limbi (IT, EN, FR) care este trimisă de trei ori pe an în toată Europa instituţiilor şi factorilor decizionali, prezentând informaţii despre activităţile parteneriatelor transnaţionale din cadrul proiectelor europene (20 până acum), cu scopul de a promova produsele şi metodele dezvoltate prin acest tip de parteneriat unei mai largi audienţe, încurajând schimbul de idei şi experienţă.

Pentru realizarea acestor trei proiecte, FENICE a colaborat cu "ITIS Galileo Ferraris" (Napoli – Italia) în calitate de partener asociat. ITIS Galileo Ferraris este o şcoală tehnică de stat în domeniul electronicii, telecomunicaţiilor şi a tehnologiei informaţiei, care dispune de experţi multimedia în ICT şi tehnologii de management al sunetului şi video (sunet tehnic, tehnician video, web designer…) precum şi de un laborator echipat cu instrumentele necesare pentru realizarea materialului audio şi video.

În primul proiect, “Languages and Integration through Singing” (2008-2010), partenerii FENICE au fost trei instituţii provenite din Bulgaria, România şi Slovacia:

Pe lângă instituţiile mai sus prezentate, mai există şi PARTENERII ASOCIAŢI, instituţii care au un rol activ în cadrul Parteneriatului.

Partenerii FENICE în cel de-al doilea proiect – "French and Spanish language competence through songs” (FRESCO) (2010-2012) – sunt două instituţii din România şi Spania:

Pe lângă instituţiile prezentate mai sus, trebuie menţionate o serie de instituţii care au rolul de parteneri asociaţi:

În sfârşit, partenerii FENICE în cel de-al treilea proiect "Find A Delightful Opportunity to learn Portuguese through Internet and songs” (FADO) (2011-2013) sunt instituţii din Portugalia, România şi Spania: